Dentist in Gwynedd
Porthmadog Dental Centre
76 High Street, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NW

Reviews

Written Reviews

Hoffwn ddiolch i bawb am y gwasanaeth ‘ffantastic’ a gefais ganddoch pan benderfynais i wynu fy nannedd ar gyfer y briodas. Rwyn hynod o ddiolchgar ac yn ofnadwy o hapus. Yn edrych ymlaen i wenu ar ddiwrnod ym mhriodas yn llawn hyder!

Diolch ir genod i gyd – pawb yn hynod o garedig ac yn fwy o ffrindiau na dim arall – Diolch i chi!

NJ, 26 mlwydd oed, Y Felinheli

Dipyn o gamp i ni fel teulu oedd dod o hyd i ddeintydd. Roedd fy neintydd ers 38 o flynyddoedd wedi ymddeol roeddwn bron yn 50 a wirineddol ofn wynebu Deintydd newydd! Mae Dr Brown a holl staff Canolfan Ddeintyddol Porthmadog yn ffantastic. Mae y dechnoleg ddiweddaraf yno i sicrhau y driniaeth ddi boen orau posib.

Mae y gwasanaeth yn hollol broffesiynol, yn gyfeillgar ac yn un ddwyieithog.

EJ, 50 mlwydd oed, Porthmadog.

We are now offering Denplan!

To find out more, please contact us.